Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Złożenie deklaracji do Centranej Ewidencji Emisyjności Budynków obowiązkowo od 1 lipca

Gmina Blachownia informuję, że od dnia 01 lipca 2021 roku zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do CEEB w terminach:

- 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją,

- 14 dni dla nowopowstałych budynków.

Celem stworzenia centralnej bazy jest:

- poprawa jakości powietrz,

- likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń emisji substancji powodujących smog.

Właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali zobowiązani są do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Blachowni;

- przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) (preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu) >>TUTAJ<<

- w formie papierowej za pośrednictwem poczty polskiej, przesyłając deklarację na adres tut. Urzędu.

CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

 

>>WZÓR DEKLARACJI<<

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne >>TUTAJ<<

 

>>PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONA DEKLARACJA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH<<


Data publikacji: 21-09-2021