Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Obwieszczenie o numerach, granicach obwodów do głosowania, siedzibach komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Blachowni

 

z dnia 13 czerwca 2020 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Blachowni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto-ulice Akacjowa, Bociania, Bolesława Chrobrego, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Gajowa, Górnicza, Grabowa, Jodłowa, Kalinowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kościuszki, Krucza, Leśna, Malicka, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Narcyzowa, Nowowiejska, Olchowa, Piastów, Prusa, Różana, Sienkiewicza (numery parzyste), Sowia, Świerkowa, Tartakowa, Wczasowa, Wręczycka, Wronia, Żurawia

Ochotnicza Straż Pożarna w Blachowni, ul. Plac Wolności 2, 42-290 Blachownia

2

Miasto-ulice 1 - go Maja, Cmentarna, Dobra, Gołębia, Handlowa, Krótka, Księżycowa, Miodowa, Młyńska, Odlewników, Parkowa, Partyzantów, Polna, Poziomkowa, Rolnicza, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Spokojna, Starowiejska, Wąska

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Blachowni, ul. Żeromskiego 4A, 42-290 Blachownia

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miasto-ulice Bankowa, Janusza Korczaka, Księdza Kubowicza, Plac Konstytucji, Sienkiewicza (numery nieparzyste), Sportowa, Żeromskiego

Hala widowiskowo-sportowa w Blachowni, ul. Sportowa 1, 42-290 Blachownia

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Miasto-ulice Biegańskiego, Brzozowa, Bystra, Częstochowska, Dworcowa, Generała Bema, Graniczna, Gwiezdna, Kawowa, Konopnickiej, Kopernika, Kręta, Lubliniecka, Malinowa, Mała, Miarki, Mickiewicza, Miła, Ogrodowa, Piękna, Pocztowa, Pogodna, Powstańców, Przechodnia, Sadowa, Sosnowa, Swojska, Wesoła, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wspólna, Zielona, Złota, Żwirki i Wigury

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni, ul. Wspólna 5, 42-290 Blachownia

5

Sołectwa: Konradów, Nowa Gorzelnia, Stara Gorzelnia, Kolonia Łojki, Łojki, Wyrazów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach, Łojki ul. Długa 48, 42-290 Blachownia

6

Miasto-ulice Cisiańska, Myśliwska, Wierzbowa, Sołectwo Cisie

Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu, Cisie ul. Cisiańska 63, 42-290 Blachownia

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Szpital im. Rudolfa Weigla

Szpital im. Rudolfa Weigla, ul. Sosnowa 16, 42-290 Blachownia

8

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 6, 42-290 Blachownia

 

 

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 

2) całkowitej niezdolności do pracy;

 

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Blachowni najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

 

 

 

Burmistrz Blachowni

 

 

 

Sylwia SZYMAŃSKA

 


Data publikacji: 24-06-2020