Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI BLACHOWNIA 2020 URUCHOMIONY! 350 TYSIĘCY ZŁOTYCH DO DYSPOZYCJI MIESZKAŃCÓW!

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Budżetu Obywatelskiego – Blachownia 2020.

Tak jak w poprzednich latach mieszkańcy będą mogli zaproponować i wybrać do realizacji projekty w każdym sołectwie i trzech obszarach miasta Blachownia na łączną kwotę 350 tysięcy złotych. Na Państwa wnioski czekać będziemy do 15 lipca br., a samo głosowanie odbędzie się w terminie 11 – 18 września br.

Wszystkie szczegóły dotyczące zasad obowiązujących w tegorocznej edycji BO znajdują się w Zarządzeniu Burmistrza nr OR.0050.101.2019 wraz z załącznikami, które prezentujemy poniżej oraz Uchwale nr 51/IX/2019 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 maja 2019 roku dostępnej TUTAJ

Do Państwa dyspozycji i pomocy uruchomiony został w siedzibie UM Blachownia w pokoju nr 21 Lokalny Punkt Konsultacyjny wraz z dostępnym w godzinach pracy Urzędu numerem telefonu 34 3270409 wew. 122.

Życzymy samych dobrych pomysłów i czekamy na Państwa propozycje wniosków.

 

Zarządzenie nr OR.0050.101.2019 Burmistrza Blachowni z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Załącznik 1 - Wysokość środków finansowych z podziałem na dzielnice i sołectwa (pdf)

Załącznik 2 - Harmonogram wdrażania BO 2020 (pdf)

Załącznik 3 - Formularz zgłoszeniowy projektu zadania (pdf)

Załącznik 3 - Formularz zgłoszeniowy projektu zadania (doc)

Załącznik 4 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku przez osobę niepełnoletnią (pdf)

Załącznik 4 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku przez osobę niepełnoletnią (doc)

Załącznik 5 - Oświadczenie właściciela terenu (pdf)

Załącznik 5 - Oświadczenie właściciela terenu (doc)

Załącznik 6 - Karta analizy zadania (pdf)

Załącznik 7 - Wzór karty do głosowania (pdf)

(podczas głosowania karty będą dostępne w punktach konsultacyjnych i opatrzone pieczątką urzędu)

Załącznik 8 - Upoważnienie do pobrania w zastępstwie karty do głosowania (pdf)

(upoważnienia dostępne będą w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego i opatrzone pieczątką urzędu)

Załącznik 9 - Instrukcja obsługi portalu konsultacji społecznych (pdf)

 

Przypominamy o możliwości składania wniosku drogą elektroniczną poprzez stronę www.konsultacje.blachownia.pl.


Data publikacji: 13-06-2019