Gmina Blachownia

Gmina Blachownia
Aktualności

Budżet Obywatelski 2020 - zmiany

W związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego uwag i wytycznych do zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 51/IX/2019 dotyczącej Budżetu Obywatelskiego zmuszeni jesteśmy do dokonania korekty w/w aktu prawa miejscowego.

Mając na uwadze tryb pracy nad wdrożeniem powyższych korekt przewidywany czas podjęcia decyzji w tej sprawie przez Radę Miejską to pierwsza dekada miesiąca lipca.

Czasowy harmonogram wdrażania i obowiązującej w tej sprawie wzory dokumentów ulegną również wymiany. Do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie przez Radę Miejską prosimy o wstrzymanie działań związanych z przygotowaniem projektów.

O ostatecznym terminie i zasadach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po ustaleniu ich ostatecznej treści.


Data publikacji: 18-06-2019